Jakich błędów nie popełniać przy segregacji bioodpadów?

Najważniejsze to unikać wszelkich innych materiałów niż bioodpady, a w tym szczególnie plastikowych siatek. Bioodpady należy wyrzucać luzem do brązowych pojemników na bioodpady. Im mniej zanieczyszczeń tym lepszej jakości będzie produkt – czyli kompost. Dopuszczalne są tylko torby papierowe i ewentualnie worki na bioodpady z certyfikatem kompostowalności. Szczególnie niewskazane jest wrzucanie metali, szkła i elementów ceramicznych oraz mineralnych. Są one zanieczyszczeniem w kompoście oraz niszczą maszyny przygotowujące materiał do kompostowania.


Dlaczego tak ważne jest by nie wrzucać do pojemnika brązowego resztek zwierzęcych?

Rozporządzenie dotyczące selektywnej zbiórki nie ogranicza możliwości wrzucania do tych pojemników resztek zwierzęcych. Należy rozgraniczać zasady dla przydomowych kompostowników i dla zbiórki bio komunalnej, która będzie przetworzona w kompostowniach przemysłowych. Przy utrzymaniu reżimu technologicznego (czas i temperatura) włączanie resztek zwierzęcych w niczym nie przeszkadza. Jednakże nie wszystkie instalacje komunalne dysponują wysokiej jakości technologiami do kompostowania bioodpadów, więc „ułatwiają” sobie pracę prze ograniczanie możliwych frakcji do wyrzucania. Prowadzenie procesu będzie wtedy bezpieczniejsze. Należy zwracać uwagę na lokalne instrukcje – jeżeli gmina posiada biogazownię z higienizacją materiału – wrzucanie odpadów zwierzęcych będzie wręcz zalecane!


Co my jako konsumenci możemy zrobić, żeby pomóc w procesie recyklingu, co może zrobić gmina czy odbiorca odpadów?

Najważniejsze to starannie segregować wszystkie frakcje, a szczególnie bioodpady, które zanieczyszczają inne surowce wtórne. Jeśli zepsuło nam się jedzie w opakowaniu – musimy je rozdzielić – zepsute jedzenie do brązowego pojemnika, opakowanie zgodnie z materiałem do żółtego, zielonego lub niebieskiego… Drewniane elementy, które nie są lakierowane lub impregnowane (czyste drobne drewno), bambusowe szczoteczki do zębów (pod warunkiem że posiadają certyfikat kompostowalności) – do brązowego pojemnika, to w niczym nie przeszkadza.

Gmina powinna zapewnić dostęp do zbiórki selektywnej bioodpadów, także w PSZOKach. Zbiórka powinna odbywać się w pojemnikach, bez foliowych worków. Częstotliwość powinna być na tyle duża, aby mieszkańcy nie zniechęcali się przez uciążliwość odorową tej frakcji. Bardzo ważna jest konstrukcja pojemników ale też systematyczne ich mycie, estetyka i łatwość korzystania. Rzadkością są profesjonalne pojemniki, otwierane nogą przez naciśnięcie pedała, z wentylacją i ze zbiornikiem odciekowym. A szkoda bo są one wygodne i nieuciążliwe! Ułatwienie zbiórki będzie mieszkańców zachęcać a nie zniechęcać.


Jak wygląda w proces recyklingu bio odpadów?

Recykling bioodpadów polega na ich kompostowaniu albo na ich fermentacji, a następnie kompostowaniu. W procesie fermentacji wytwarzany jest biogaz o wysokiej zawartości metanu który może być stosowany w agregatach prądotwórczych jako paliwo gazowe do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej. Biogaz bo odpowiednim oczyszczeniu i sprężeniu może także służyć do napędu samochodów.


Co powstaje w procesie recyklingu bio odpadów?

Produktem kompostowania jest kompost stosowany w uprawach Produktem fermentacji jest kompost i płynny środek nawozowy – poferment. Obydwa środki po przeprowadzeniu wymaganych badań i uzyskaniu decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi mogą być bezpoecznie stosowane w uprawach jako środek nawozowy zastępując nawozy sztuczne.

Marta Krawczyk

Konsultacje eksperckie
Rekopol

Piotr Szewczyk

Przewodniczący
Rady RIPOK
Z-ca Dyrektora
ZUOK „Orli Staw”