Kontakt

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz do nas!

Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000075682, NIP 525 21 92 088

Kapitał zakładowy 2 600 000,00 PLN, Kapitał Wpłacony 2 600 000,00 PLN